شاید بتوان به جرئت اذعان داشت که یکی از بهترین ابزار های مدیریتی واحد نت به کار گیری نرم افزار های CMMS می باشد که مدیریت را نه تنها در راستای برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها توانمند می سازد بلکه تصمیمات اخذ شده را از اعتبار فراوان بر خوردار می سازد. 
بزرگ ترین آفت به کار گیری این نوع نرم افزار ها چگونگی انتخاب و مهم تر از آن نحوه پیاده سازی و قیمت آن ها نیز خود داستانی جداگانه دارد . 
این شرکت با دارا بودن نمایندگی نرم افزار شرکت MP Software  این اطمینان را می دهد که به جرئت یکی از بهترین ها و در عین حال اقتصادی ترین نرم افزار های موجود را ارائه می دهد.

downloadimagesAshampoo_Snap_2016.08.07_12h13m38s_001_