فواید بهینه سازی سیستم نگهداری با استفاده از تکنولوژی پایش وضعیت یکپارچه

در کتاب "Plant Engineer's Handbook by Keith Mobley"  به مزایای استفاده از پایش وضعیت به صورت زیر اشاره شده است:
1- کاهش حداقل 50 درصد از هزینه تعمیرات
2-کاهش 55 درصدی توقفات ناخواسته
3- کاهش حداقل 60 درصدی زمان تعمیرات معمولی و اساسی
4- کاهش 30 درصد انبار قطعات
5- کاهش 30 درصدی میانگین زمان توقفات
6- افزایش 30 درصدی زمان کارکرد

شرکت مبتکران آذر صنعت وضعیت واحد نگهداری و تعمیرات شما را از حالت غیر موثر و انفعالی ( Reactive ) به حالت کاملا موثر ( Proactive )  تغییر دهد.
با مشاهده آمار هزینه روشهای مختلف نگهداری و تعمیرات می توان تصمیم درست را اتخاذ نمود:
1- BM نگهداری و تعمیرات پس از کار افتادگی 24 دلار هزینه نگهداری هر اسب بخار
2- PM پیشگیرانه 18 دلار هزینه نگهداری هر اسب بخار 
3- PDM پیش بینانه 12 دلار هزینه نگهداری هر اسب بخار
4- Proactive پیش گستر 8 دلار هزینه نگهداری هر اسب بخار