با به کارگیری سیستم پایش وضعیت آنلاین دیگر نگران خرابی تجهیزات نخواهید بود.
این سیستم به صورت اتوماتیک ارتعاشات را اندازه گیری و در صورت لزوم نسبت به صدور آلارم اقدام می نماید و در مواقع اضطرار اقدام به توقف کار دستگاه می نماید.
متخصصین شرکت مبتکران آذر صنعت پویا با به کارگیری مدرن ترین و به روز ترین روشها و تجهیزات آنلاین , اجرای موفقیت آمیز همراه با آموزش های کامل را ارائه می نماید.

continuous-vibration-monitoring_System_Configuration  
sensors-16-00316-g004-1024 
WiCaresystemMM