ممیزی سیستم پایش وضعیت موجود و مقایسه آن با بهترین در دنیا امکان توسعه و پیشرفت را فراهم می سازد .
اگر نمی دانید که از اجرای یک برنامه چقدر سود می برید و یا اینکه می دانید و مستند سازی نمی نمایید احتمالا برنامه شما را تعطیل نمایند. لذا باید بدانید که چه بر سر برنامه شما می آید و آن را مستند سازی نمایید اگر مثبت یا حتی منفی باشد.
عموم نیروی کار سرکار می آیند و کار خود را انجام می دهند بدون اینکه فواید آن را بدانند .
در یک واحد تولیدی از مشاوری به عنوان مجری CM برای مدت زیادی استفاده می گردد که ماشین آلات را بر اساس فصل تست نماید. این مشاور فقط گراف پشت گراف تسلیم کارفرما می نماید که هیچکس نگاهی به آنها نمی اندازد ، زیرا این اطلاعات ارائه شده فاقد اطلاعاتی مانند تعداد دستگاه های مورد بررسی ، تعداد مشکالات مشخص شده ، تعداد مشکلات برطرف شده و شدت مشکلات می باشد.همچنین از طرف کارفرما هم سوالی در مورد سود آور بودن این اقدامات صورت نمی پذیرد. عموم پرسنل نیز در سطح تکنیکی دارای کاستی هایی می باشند و مشکلات در زمان ارتعاش سنجی معمولا زمانی پدیدار می گردند که شدت خرابی بالا می باشد پس با این شدت دیگر چه نیازی به ارتعاش سنجی است؟!
تجهیزات ارتعاش سنجی دارای تنظیمات زیادی می باشند که اگر بدرستی تنظیم نشوند اطلاعات به دست آمده بی فایده خواهند بود.موارد زیر در این پروسه مهم هستند :

1- تعداد بیشتر از حد نیاز نقاط اندازه گیری
2- تعداد کمتر از حد نیاز نقاط اندازه گیری
3- اندازه گیری از نقاط صحیح
4- چگونگی نصب سنسور
5-وضعیت دستگاهی که مورد ارتعاش سنجی قرار می گیرد
6-چگونگی آنالیز و تحلیل داده ها
7- کارایی گزارشات ارائه شده
8- بر آورد گزارشات جلوگیری از توقفات ناشی از ارتعاش سنجی
9- بررسی قطعه معیوب
10- پیگیری دقت برنامه ارتعاش سنجی(صحیح بودن یا نبودن تشخیص)
11- پیگیری رفع اشکالات
12- به کارگیری آنالیز و ریشه یابی اشکالات RCFA
13- جلوگیری از تکرار عیوب با استفاده از تغییرات در ساختار دستگاه

که موجبات پویایی یا از دست دادن اطمینان خواهد بود.

Business concept isolated on white
Business concept isolated on white

cm audit cm audit3