بررسی آخرین نتایج تحقیقات وزارت انرژی آمریکا نشان دهده این است که 10 % از کل برق تولیدی در این کشور صرف تولید هوای فشرده می گردد که متاسفانه ، به دلیل عدم مدیریت صحیح به خصوص عدم استفاده از سیستم های مونیتورینگ 50 % از این برق مصرفی تلف می شود .
هر واحد هوای فشرده بین 7 الی 10 واحد الکتریسیته مصرف می نماید این یعنی صد ها میلیون و یا چندین میلیارد تومان هزینه اضافی !

شرکت مبتکران آذر صنعت پویا با استفاده از تجهیزات شرکت VP Instruments کشور هلند که شامل انواع دیتا لاگر ها و سخت افزار و نرم افزار و توانایی مونیتورینگ و ممیزی (Audit) سیستم هوای فشرده واحد تولیدی شما را به بهترین شکل با حداقل هزینه به انجام می رساند .
هزینه برق مصرفی یک کمپرسور 200 کیلو وات با احتساب 500 ریال بابت هر کیلووات و کار کرد روزانه 8 ساعت و سالی 2920 ساعت بالغ بر 330 میلیون ریال می گردد که نیمی از آن بر اثر عدم مدیریت بر سیستم هوای فشرده تلف می گردد .
( راه برای رفتن هموار است )

 

VPS-1VP10-2VPVision2air