بر اساس آمار جهانی 80% از توقفات و خرابی ها ناشی از روان کار ها و کیفیت آن هاست ، لذا مونیتورینگ و آنالیز کردن آنها می تواند کمک شایانی به آگاهی از وضعیت و کیفیت در سیستم های مختلفی همچون ( گیربکس ها ، دیزل ها ،هیدرولیک ها ، ترانسفورمر ها و ... ) نمود و به این ترتیب نه تنها می توان قبل از وقوع اختلالات ناشی از کیفیت روغن ،جلوگیری کرد، بلکه زمان تعویض آن ها را با وضعیت واقعی هماهنگ نمود .
این شرکت با دارا بودن نمایندگی شرکت Tan Delta Systems کشور انگلستان ، می تواند بهترین خدمات را در این راستا ارائه نماید .

ENGINE

1001

23